Vårt utbud

Svanenmärkt fordonsgas

Vi säljer världens första Svanenmärkta bilbränsle. Genom att tanka Svanenmärkt fordonsgas halverar du koldioxidutsläppen jämfört med bensin och diesel dessutom har fordonsgas betydligt lägre utsläpp av kväveoxider, partiklar och cancerframkallande ämnen.

Vår fordonsgas är en sammansättning av biogas och naturgas. Andelen biogas beräknas på hela systemet (drygt 40 tankställen), andelen biogas utgör minst 60% på våra publika stationer. Biogasen i vårt bränsle är lokalt producerad och utvinns ur bland annat matrester, slakteriavfall och gödsel. Biogasen i vårt bränsle granskas i hela kedjan, från hur råvaran produceras till det färdiga bränslet. Svanenmärkningen är en garanti för att du som tankar hos oss gör ett klokt miljöval och ger dig som konsument en trygghet i att vi håller vad vi lovar.

Svanens kriterier handlar framför allt om:

  • Att minimera utsläppen av växthusgaser.
  • Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning.
  • Stor andel förnybart i bränslet.
  • Minimal hälsopåverkan.
  • Spårbarhet i hela kedjan, från produktion till användning.
  • Uppfylla markkriterier som Svanen ställer.
  • Att bränslet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden.

Svanen är en oberoende organisation som drivs gemensamt av de nordiska länderna. För att säkerställa att kriterierna efterlevs, gör Svanen regelbundna kontroller av oss och de produktionsanläggningar varifrån vi köper gasen. Vår fordonsgas har varit Svanenmärkt sedan november 2008.

Grön100 - för dig som vill göra en extra insats

Till dig som vill göra en extra insats för miljön kan vi erbjuda 100% biogas. Som du säkert känner till, innehåller vår Svanenmärkta fordonsgas minst 60% biogas. Genom att teckna ett avtal för Grön100 köper du till ytterligare 40% biogas och köper därmed 100% biogas oavsett vilken av våra stationer du tankar på. Utifrån den volymen du tankar tillför vi biogas i vårt system av tankstationer, detta kallas för gröngas-principen. För Grön100 tillkommer ett prispåslag med 1,20 kr/kg.

Ring vår kundsupport på 0771-520 200 eller maila om du har några frågor, önskar teckna avtal eller vill beställa vår dekal "Jag älskar biogas"

Gröngas-principen

I vårt system tillämpar vi den så kallade gröngas-principen som kan jämföras med grön el-principen. Det innebär att när du tankar en viss mängd naturgas vid ett tankställe rapporteras kvantiteten så att motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet av våra tankstationer. Det innebär att du som köper 100% biogas är garanterad att motsvarande mängd biogas produceras och levereras, men leveransen går inte nödvändigtvis till din tankstation. På detta sätt ökar efterfrågan på biogas och det innebär att produktionen av biogas stimuleras. Du får tillgodoräkna dig att du kör med ren biogas, vi hjälper gärna till att beräkna era koldioxidutsläpp, kontakta kundsupport för mer information om utsläpp.

Fördelarna med denna princip är många och uppenbara. Det är ett kostnadseffektivt system eftersom befintliga gasnät utnyttjas för distribution. Efterfrågan på biogas stimuleras och därmed kommer mindre kvantiteter av naturgas att användas. Framförallt ger det biogasen en ekonomisk möjlighet att expandera av egen kraft. Dessutom kan man ta tillvara all den producerade biogasen trots säsongsvariationer i efterfrågan.

Med gröngas-principen kan man helt utjämna fluktuationer i produktion respektive efterfrågan genom utnyttjandet av gasnätet. Ett system som alla inblandade parter, inklusive miljön, tjänar på!

BiGreen, gas, fast flytande

Sedan 2010 säljer vi också BiGreen, gas, fast flytande, till tunga fordon. Transportsektorn står inför en enorm utmaning och med BiGreen möjliggörs ett hållbart alternativ till fjärrtransporter. Vi har samlat all information om BiGreen på en egen sida.

Vårt pris

Biogas och fordonsgas har ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra drivmedel. Om du kör gasbil som tjänstebil får du dessutom ett 40% lägre förmånsvärde.

När en bil tankas med bensin eller diesel anges detta i liter. Fordonsgas mäts inte i liter utan i kilogram (kg). Det gör att du som konsument måste ta hänsyn till energiinnehållet för att få fram ett jämförelsetal. Ett kg fordonsgas motsvarar 1,5 liter bensin.

Gaspriset just nu

19,65 kr/kg
13,10 kr/l

Fordonsgas innehåller mer energi än bensin, därför ska du dela gaspriset med 1,5 för att kunna jämföra med bensinpriset.

Så här tankar du

Det är lika lätt att tanka hos oss som på andra mackar. Ett tips är att först koppla på och sedan dra kortet. Du har två minuter på dig från det att du väljer pump till att trycka på startknappen, annars får du dra kortet på nytt.

1. Ta loss det blå munstycket från stationen. Den svarta spaken vrids till höger.

2. Tryck munstycket mot bilens gasnippel. Den svarta spaken ska peka åt höger. Man känner en liten fjädring när man trycker munstycket mot gasnippeln, då har man rätt vinkel.

3. Vrid den svarta spaken så att det pekar åt vänster. Se till att munstycket sitter fast. Två pilar visar att gasen nu kan flöda in i bilen.

4. Håll startknappen intryckt i ca fem sekunder. Vänta ett par minuter medan tanken fylls. Stationen stoppar alltid automatiskt när tanken är full.

5. Vrid tillbaka spaken åt höger. Häng tillbaka munstycket på gaspumpen, spaken ska peka rakt ner på slangen när det hänger på stationen. Klart!

Glöm inte att koppla loss innan du kör iväg!

 

Biogas för kollektivtrafiken

FordonsGas har erbjudit gas till kollektivtrafik sedan 90-talet och vi har gedigen kunskap kring upphandling, byggnation och tillförsel av gas. Vi har lösningar både för depåer och busstankning på publika stationer. Har du frågor och funderingar kring biogas i kollektivtrafiken så hör gärna av dig till vår Kundsupport så slussar vi dig till rätt person.

FordonsGas egna mobilapp

För att förenkla för dig som gasbilist har vi utvecklat en egen mobilapplikation. Med hjälp av appen kan du hitta närmsta gasstation, få vägbeskrivning och som kund har du möjlighet att ta del av funktionen Mina Sidor. Appen är givetvis kostnadsfri och hämtas hos antingen Itunes eller GooglePlay.