Om oss

Vår vision

Vi skall bidra till att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktigt hållbart sätt.

Expansion

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. Vi driver och bygger ut gastankstationer i Sverige. För närvarande driver vi över 40 gastankstationer som ligger framförallt i Västsverige. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon.

Miljöarbete i fokus

Vi på FordonsGas är miljödiplomerade och arbetar aktivt med att ständigt minska vår miljöpåverkan. Utöver att hjälpa våra kunder att välja fordonsgas som drivmedel så arbetar vi också med att ständigt förbättra vårt interna miljöarbete. Det innebär bland annat att vi beräknar koldioxidutsläppen på våra egna transporter, mäter och hittar åtgärder för att minska energiförbrukningen samt källsorterar.

Har du fler tips på vad vi kan göra så hör gärna av dig till oss!

Miljösamordnare: Hanna von Bahr, tel 031-63 45 68

GREAT – En bättre väg

FordonsGas deltar i GREAT, ett EU-projekt för att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. I ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer möter vi en av våra största klimatutmaningar. GREAT bygger 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Resultatet blir en tillförlitlig infrastruktur för alternativa drivmedel och nya möjligheter för hållbara transporter längs korridoren. GREAT arbetar också aktivt för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel.