Frågor och svar

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är ett samlingsnamn på metangas till fordon, antingen förnybar biogas eller fossil naturgas eller en blandning av dessa två.

Vår fordonsgas är svanenmärkt och består av minst 60% biogas och är ett hållbart drivmedel med låga utsläpp av CO2, partiklar och hälsoskadliga ämnen. Fordonsgas används som drivmedel i bilar som är utrustade med tankar och teknik för gasdrift (CNG). Metangas utvinns antingen från jordskorpan och kallas då naturgas eller från organiskt material (matavfall från hushåll eller livsmedelstillverkning, gödsel, slam från reningsverk mm) och kallas då biogas.

Hur stor del är biogas respektive naturgas på en specifik station?

Vi erbjuder Svanenmärkt fordonsgas och Svanen ställer krav på oss som bränsleleverantör. De har bland annat krav på förnybarhet och energieffektivitet, detta gör att vi i dagsläget har minst 50% biogas i vår produkt.

Var kommer biogas ifrån? Kan ni specificera?

Vi har samarbetsavtal och köper biogas från flera lokala produktionsanläggningar i Falköping, Lidköping, Jönköping, Skövde, Sävsjö och Vårgårda. Vi följer intresserat planerade produktionsanläggningar och vill gärna stimulera mer lokal produktion framöver.

Var kommer naturgasen ifrån?

Naturgasen kommer i huvudsak från de danska gasfälten i Nordsjön. Gasen distribueras via det europeiska gasnätet från Danmark längs västkusten till Stenungsund.

Tillsätts det biogas i naturgasnätet?

Ja, det tillsätts stora mängder biogas till nätet vid bland annat Rya reningsverk i Göteborg (Gasendal). Gasnätet är ett energieffektivt sätt att distribuera gasen.

Varför har ni naturgas i er fordonsgas? Biogas är väl bättre för miljön?

Naturgasen behövs för att säkra leveranser av fordonsgas till kunden och i väntan på att det byggs fler anläggningar för biogasproduktion. Naturgasen är bättre än bensin och diesel när man tittar på lokala utsläpp och hälsoeffekter. Om man jämför naturgas med till exempel bensin så släpper naturgasen ut upp till 20% mindre koldioxid.

Jag vill endast tanka biogas, kan jag göra det?

Till dig som vill göra en extra insats för miljön erbjuder vi Grön100. Genom att teckna ett avtal för Grön100 köper du 100% biogas oavsett vilken av våra stationer du tankar på. Utifrån den volymen du tankar tillför vi biogas i vårt system av tankstationer, detta kallas för gröngas-principen.

Vad är Grön-Gasprincipen?

I vårt system tillämpar vi den så kallade GrönGas-principen som kan jämföras med grön el-principen. Det innebär att när du tankar en viss mängd naturgas vid ett tankställe rapporteras kvantiteten så att motsvarande mängd biogas fylls på i det totala systemet av våra tankstationer.

Vad är bensinekvivalent?

För att jämföra fordonsgaspriset med övriga drivmedel måste du ta hänsyn till att 1 kg fordonsgas innehåller mer energi än 1 liter bensin. Energimässigt motsvarar 1 kg fordonsgas ca 1,5 liter bensin. Om du vill jämföra priserna måste du därför dela gaspriset med 1,5.

Vad händer om jag glömmer att koppla loss munstycket innan jag kör iväg?

Då finns det risk att munstycke, slang eller i värsta fall dispenser går sönder. Du blir ersättningsskyldig och beloppet sätts utifrån skadornas omfattning.

Vilka fördelar finns med FordonsGaskortet?

Med vårt avgiftsfria FordonsGaskort får du en rabatt på 35 öre/kg på våra stationer. Kortet fungerar även på stationer i Ulricehamn, Trollhättan, Brålanda, Lilla Edet, Grästorp, Linköping och flera orter i Östergötland. Du får en bra överblick på dina drivmedelsinköp. För många av våra kunder (företag och kommuner) är det en fördel att bara kunna köpa gas och inga övriga varor med kortet.

Kvittokopia – jag fick inget kvitto - vad gör jag?

Vi erbjuder gröna kvitton till våra kunder som tankar med FordonsGaskortet, det innebär att du efter varje tankning automatiskt får ett kvitto till angiven e-postadress. Vid önskemål om grönt kvitto eller om du behöver ett enstaka kvitto kontaktar du vår kundsupport på 0771-520 200 eller skickar ett mail. Uppge vilken station, belopp eller volym, datum, tid samt vilken e-postadress vi ska skicka kvittokopian till.

Jag ska utomlands, hur får jag fakturan?

FordonsGas erbjuder e-faktura och autogiro. Anmälan görs enklast via din internetbank, där du letar upp FordonsGas i listan över de företag som är anslutna till e-faktura alternativt registrerar dig för Autogiro på www.autogiro.se

Vad är BiGreen?

BiGreen är vår produkt till tunga fordon, istället för att trycksätta gasen kyls den ner till -160 grader och blir ett hållbart alternativ för fjärrtransporter. Läs mer på vår sida om BiGreen.

Vad är dieselekvivalent?

För att jämföra priset på BiGreen med diesel måste du ta hänsyn till att 1 kg BiGreen innehåller mer energi än 1 liter diesel. Energimässigt motsvarar 1 kg BiGreen ca 1,4 liter diesel. Om du vill jämföra priserna måste du därför dela BiGreenpriset med 1,4.

Har min gastank begränsad livslängd? 

Hos transportstyrelsen kan du läsa vad som gäller för gastankar och hur du som konsument ska gå tillväga. 

Jag behöver säkerhetsdatablad för fordonsgas?

Klicka på respektive länk för att ladda ner säkerhetsdatablad för biogas, nätgas respektive flytande fordonsgas.