Nyheter

2014-03-31

Dags att ändra vårt beteende?

I helgen presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhälle, hur sårbara vi är och hur vi kan anpassa oss.

Enligt Lennart Olsson, professor i geografi vid Lunds universitet och en av rapportens författare finns alla möjligheter att rent tekniskt begränsa uppvärmningen till två grader men han menar att alla måste arbeta mot samma mål och börja agera nu direkt.

– Men jag är extremt pessimistisk vad gäller vår politiska förmåga. Som det ser ut nu är vi på väg mot fyra grader, och utsläppen accelererar snarare än planar ut. Och det är väldigt bråttom. Vi har fyra eller högst fem år på oss att vända utvecklingen, säger Lennart.

Att använda rätt transport vid rätt tillfälle är en av de viktigaste åtgärderna vi på FordonsGas pratar mycket om. Vi måste ändra våra beteenden och bryta invanda mönster. Det är en förutsättning för att vi och vår planet ska utvecklas i rätt riktning. Kanske att det blir cykel, tåg eller nya Volkswagen Golf eller någon av alla de andra gasbilarna till jobbet framöver?

Två bilar vid stationen i Lidköping

Alla nyheter