Nyheter

2014-10-23

Grattis Falköping till ett bra val

Falköping kommun presenterar i kommande års budget en stark satsning på gasbilar. Den egna bilparken ska bytas ut och majoriteten av bilarna kommer att bli just gasbilar. Totalt rör det sig om 130-140 bilar som framöver kommer kunna tanka kommunens egenproducerade biogas som framställs från bland annat insamlat matavfall.

Vi hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet. Vår Svanenmärkta fordonsgas halverar koldioxidutsläppen jämfört med bensin och diesel och har låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Två bilar vid stationen i Lidköping

Alla nyheter