6

fördelar med
Fordonsgas

Vår Svanenmärkta fordonsgas ger dig massa fördelar, här har vi listat några som visar att fordonsgas är mer än bara ett bränsle!

Utsläpp

Fordonsgas minskar miljö- och hälsoskadliga utsläpp med 80-90% jämfört med bensin och diesel. Det ger renare luft i städerna och färre sjukdomsfall.

Arbetstillfällen

Fler jobbtillfällen lokalt och regionalt. Detta skapar levande landsbygd och hållbar tillväxt samtidigt som vi ställer om i transportsektorn.

Hållbart

Gillar du ekologisk mat och Fair trade? Svanenmärkt drivmedel för personbilar ger mervärden i form av sociala och etiska krav, spårbarhet och minskad energiåtgång vid produktion.

Låga koldioxidutsläpp

Vår fordonsgas halverar bilens klimatpåverkan, ett bra val för dig som vill leva hållbart. Tänk att det redan nu finns ett bränsle som fungerar och gör skillnad!

Förnyelsebart

Biogasen görs av bland annat: avloppsslam, matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin och jordbruk. Fantastiskt att nyttja det som andra ser som avfall och ersätta bensin och diesel.

Lokalproducerat

Gillar du närproducerat? - Vi med! Vi köper biogas inom Västsverige. Vi stödjer och verkar för ökad biogasproduktion som sluter det lokala kretsloppet.